O mně

Narodil jsem se v prosinci 1985 v Praze a více méně od té doby také v Praze žiji. Na volné noze se věnuji tvorbě webových stránek, grafické tvorbě, ale také tradičnímu kreslení. Odmalička mě baví věnovat se tvůrčí práci, krásu vnímám jako smysl umění a oceňuju ji ve všech oblastech života.

Zabývám se jak samotným designem grafické podoby internetových stránek, tak podle potřeby i dalšími fázemi jejich tvorby. Přestože mám blíže k umělecké tvorbě než k programování, nemám problém používat při tvorbě webových stránek kromě HTML a CSS také znalosti JavaScriptu, PHP a databází MySQL. Naprogramoval jsem vlastní jednoduché redakční systémy, pro tvorbu komplexních webů používám volný redakční systém Joomla. Sleduji aktuální možnosti a trendy a v novějších projektech využívám možností HTML 5 a CSS 3; zároveň se ale snažím vyhnout tuctovosti a pouhému slepému následování toho, co je zrovna v módě. Mimo jiné občas využívám toho, že se zároveň věnuji tradičnímu umění, což nebývá u designu internetových stránek obvyklé; klasická kresba může vytvářet k běžnému strohému digitálnímu zpracování zajímavý kontrast a dodat internetové stránce neobvyklý nádech.

Tvorbě internetových stránek se vážněji věnuji přinejmenším od roku 2001, kdy vznikla první verze mé vlastní internetové stránky Angrenost.cz, věnované světu mého oblíbeného autora, J. R. R. Tolkiena. Tento web byl pak po mnoho let mým osobním projektem, na kterém jsem se za pochodu učil mnoho technik HTML, CSS, JavaScriptu, Flashe i PHP; naprogramoval jsem tak například diskusní fórum, encyklopedii nebo překladový slovník. Druhou oblastí, která mi poskytla možnosti uplatnit nejrůznější přístupy k designu internetových stránek, bylo sdružení Campamento '99, které každý rok pořádá letní tábor a zřizuje pro něj internetovou stránku (jejich tvorbě se věnuji od roku 2006). Dále jsem pracoval na internetových stránkách pro různé klienty, ať už se jednalo o design, psaní zdrojového kódu nebo správu. Podle potřeby konkrétních webových projektů používám také freewarové redakční systémy Joomla a Wordpress (zatím největší stránka postavená na Joomle je Pro monarchii z roku 2010).

Grafickému designu se věnuji zhruba od roku 2003. Zpočátku jsem získal zkušenosti s tvorbou grafiky v aplikaci CorelDRAW, dnes využívám také Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Flash a další. Podobně jako u designu internetových stránek mne ale těší občas využívat také klasickou ruční kresbu, která může v kombinaci s dalším digitálním zprácováním dát designu zajímavý nádech.

Dobrou školou pro mé začátky v grafické tvorbě byla práce pro občanské sdružení Campamento '99, kterému už zhruba od roku 2004 zpracovávám různorodou sérii projektů od propagačních letáků přes obálky ke zpěvníkům, táborové diplomy až po mapy a další. Mimoto jsem během svého dosavadního působení dělal grafickou práci pro mnoho různých klientů; za zmínku stojí několik logotypů pro různé internetové projekty, rozsáhlá práce na naučné stezce pro obec Mukařov (kterou jsem zpracovával i obsahově) a z nedávné doby například tvorba tematických map pro Asociaci regionálních značek.

Ve výtvarné tvorbě se věnuji zejména ilustracím fantastických krajin inspirovaných J. R. R. Tolkienem, ale taky kreslím například pražské kostely a mnoho dalších věcí, v rozmanité škále vývtarných technik. Více informací o mé tvorbě můžete najít v příslušných sekcích těchto stránek. Můžete také navštívit mé portfolio na daportfolio.com.


Mimo tvorbu, kterou se zde prezentuji, mě baví věnovat se také jiným tvůrčím činnostem, jako je fotografování, řemeslná tvorba (šperky z polymerové hmoty a jiných materiálů), ale také psaní – díky tomu provozuji svůj blog na iDnes.cz, na kterém se se čtenáři dělím o postřehy a komentáře ke společenským a politickým událostem a historickým výročím. Mimo tvůrčí činnosti se zajímám o historii, což mě přivedlo jednak k ocenění krásy historické architektury a umění obecně, což se snažím využívat ve vlastní tvorbě, jednak k poněkud konzervativnímu pohledu na některé historické a politické otázky, což mě inspirovalo k vytvoření internetové stránky Pro monarchii.

Z výtvarných umělců mě inspirují například Ted Nasmith, M. C. Escher, Claude Monet, Jenny Dolfen, René Magritte, Abe Papakhian, Alfons Mucha, Antti Autio, Joannes Koehler a Anke Eißmann. Pokud jde o další osobnosti a jejich pohled na svět, musím jmenovat přinejmenším C. S. Lewise a G. K. Chestertona.

matej.cadil@centrum.cz

Říše pohádek není ničím jiným než slunným krajem zdravého rozumu.

G. K. Chesterton